Anioł odpoczywający

Siedzący anioł z zimnej porcelany za drewnianym plocku

sprzedany